D3DGear 5.00.2218

D3DGear 5.00.2218

D3DGear – 4,1MB – Shareware – Windows
D3DGear is an advanced Windows utility for DirectX and OpenGL technology. D3DGear provides following major features: measure 3D rendering framerate, capture 3D rendering screenshot, record 3D rendering to movie, analyze 3D rendering performance and integrate desktop systray into 3D rendering. D3DGear works with 3D games as well as 3D applications. To use D3DGear, simply launch D3DGear prior to start 3D game or 3D application.

Tổng quan

D3DGear là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi D3DGear.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của D3DGear là 5.00.2218 , phát hành vào ngày 24/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.00.2218 , được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

D3DGear đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,1MB.

Người sử dụng của D3DGear đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho D3DGear!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có D3DGear cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
D3DGear
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản